Quote VIII

“Toen de eerste stoommachine in elkaar werd gezet, scheidden de wegen van de rassen der wereld, en we hebben elkaar nooit teruggevonden.”

— Karen Blixen, Out of Africa (1937)