Allerlei soorten stilte

Er is de stilte van afwezigheid. Van “ik ben er even tussenuit“. De stilte na de piep. Serene stilte. De stilte van de natuur. Stilte in je hoofd. Zeldzame momenten waarin je niet piekert, analyseert, oordeelt, enzovoorts. Opgelegde stilte. Een verplicht zwijgen. De stilte van ingehouden adem. Broeierig, geladen, vlak …